Σύγχρονα θέματα στην Αναπνευστική Ανεπάρκεια
και την Ιατρική Ύπνου

Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ

Διαδικτυακό Συνέδριο

4-5 Μαρτίου 2022

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στο συνέδριο «Σύγχρονα θέματα στην Αναπνευστική Ανεπάρκεια & την Ιατρική Ύπνου», το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί διαδικτυακά στις 4-5 Μαρτίου 2022. Το συνέδριο διοργανώνεται από την Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  με προσκεκλημένους ομιλητές διακεκριμένους επιστήμονες στο πεδίο της Πνευμονολογίας και της Ιατρικής του Ύπνου.

Η πανδημία covid-19 θέτει νέες προκλήσεις στην καθημερινή κλινική πράξη και κάνει επιτακτική την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση στα θέματα διαχείρισης της αναπνευστικής ανεπάρκειας και ειδικότερα στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας από τους νέους Πνευμονολόγους, Παθολόγους και άλλους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας. Παράλληλα, η πανδημία επηρεάζει σημαντικά τα δεδομένα και τις πρακτικές της Ιατρικής του Ύπνου, με επιπτώσεις στη διάγνωση και τη συνολική διαχείριση των ασθενών με υπνική άπνοια.

Στόχος της παρούσας εκπαιδευτικής εκδήλωσης, είναι να παρουσιαστούν σύγχρονα δεδομένα στα πεδία της Αναπνευστικής Ανεπάρκειας και της Ιατρικής του Ύπνου, με έμφαση στην εφαρμογή των συσκευών της μη επεμβατικής μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής σε όλο το φάσμα της αναπνευστικής φροντίδας, από την νοσοκομειακή περίθαλψη έως την κατ’ οίκον νοσηλεία. Επίσης, θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στην εξατομικευμένη θεραπεία της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου, υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών που επιβάλει η πανδημία covid-19 και θα αναλυθεί η συμβολή διαφορετικών ειδικοτήτων στη διαχείριση ασθενών που πάσχουν από το σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών στον ύπνο.

Ελπίζουμε σε μία εποικοδομητική επιστημονική συνάντηση που θα εμπλουτίσει τις γνώσεις μας και θα αποτελέσει ερέθισμα για βελτίωση της κλινικής μας πρακτικής.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Γεωργία Πίτσιου

Αν. Καθηγήτρια Πνευμονολογίας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Διευθύντρια Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

Επιστημονική Επιτροπή
 • Αγραφιώτης Μιχαήλ
 • Κιουμής Ιωάννης
 • Μπούτου Αφροδίτη
 • Πατάκα Αθανασία
 • Πίτσιου Γεωργία
 • Στανόπουλος Ιωάννης
 • Στειρόπουλος Πασχάλης
 • Σχίζα Σοφία
Οργανωτική Επιτροπή
 • Πίτσιου Γεωργία
 • Πατάκα  Αθανασία
 • Στανόπουλος Ιωάννης